مجموعه مقالات

مقاومت درب ضد حریق ایمن درب شرق
مقالات

مقاومت دربهای ضد حریق

میزان مقاومت درب ضد حریق در کشورهای مختلف، متفاوت است و در آیین نامه داخلی هر کشور تعیین می شود. به عنوان مثال کشورهای اروپایی

دستگیره اتاق سرور
محصولات

اتاق سرور

با پیشرفت تکنولوژی محل بایگانی اطلاعات در شرکتهای بزرگ از حالت کاغذی به کامپیوتری تغییر شکل داده است بهمین خاطر امنیت این مدل بایگانی به

دستگیره آنتی پانیک
محصولات

دستگیره آنتی پنیک

دستگیره دربهای ضد حریق نقش بسیار مهمی در امنیت خروج افراد هنگام بروز حوادث دارد زیرا زمانیکه آتش سوزی می شود استرس ناشی از آن